Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina Over MUST Diensten Onderzoek Opdrachtgevers Contact Over mijzelf Afbeeldingen 1 Afbeeldingen 2 Afbeeldingen 3 

Onderzoek

De studie, die MUST heeft verricht voor de Vereniging van Science Centra en wetenschapsmusea, richt zich op leren (met name free-choice learning) en communicatie, waarbij vrijwillige kennisvergaring en ervaringen opdoen van jonge bezoekers t/m 18 jaar centraal staat. Hierin wordt onderzoek gedaan naar communicatie- en leerprocessen die plaatsvinden in science centers, musea en aanverwante instellingen, zoals bezoekcentra, sterrenwachten en dierentuinen.Constatering: Communicatie en leren vormen samen een complex geheel. Toch bestaan er talloze verbindingen in de ogenschijnlijke chaos die tot voor kort nog nauwelijks systematisch in kaart zijn gebracht.Door verschillende theorieën, inzichten en modellen in een chronologisch en/of causaal en/of logisch verband te plaatsen, wordt de functie en plaats van het desbetreffende onderdeel in een communicatie- en/of leerproces duidelijker en daarmee effectiever toe te passen. Alles simpel in één model of theorie te stoppen blijkt echter onmogelijk. Het lijkt erop dat we voor communicatie en leren in verschillende situaties verschillende theorieën en/of modellen nodig hebben waarbij leer- en communicatietheorieën elkaar deels overlappen, gelijkenissen vertonen of raakvlakken hebben. Een groot dilemma wordt gevormd door het feit dat een theorie, hypothese, model of visie slechts een zeer beperkte kijk op de werkelijkheid geeft en vaak maar deels valide is. Daarom moet naar het totaal worden gekeken om de juiste ketens of onderdelen te selecteren en correct toe te passen. Voorlopige onderzoekshypothese: Als een deel of gehele theorie, hypothese, model of visie werkt en valide is, dan is deze in een groter veld van theorie en praktijk van communicatie en leren te plaatsen dat in science centers en wetenschapsmusea is toe te passen.Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een raamwerk of structuur waarbinnen nieuwe en bestaande theorievorming voor leren en communicatie in science centers en musea valt te plaatsen. Daarbij wordt gekeken naar de kritieken, toepasbaarheid en validiteit. Bij oudere theorievorming zien we namelijk dat deze theorie soms door nieuwe inzichten wordt verworpen, maar dat ze toch in bepaalde situaties deels toepasbaar en valide blijft.

OnderzoekOnderzoek

http://issuu.com/sciencecentra/docs/onderzoeksverslag_must

U kunt de tussenrapportage 'interactie/transactie' van de VSC vinden op:Tijdelijk adres: Laan van Nieuw Blankenburg 11, 3181 DA Rozenburg Mobiel: 06-106 449 66 Email: must@planet.nl